Oppimisvaikeudet lisääntyvät kouluissa

  • Artikkelin kommentit:0 kommenttia

Suomessa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden lisääntyminen kouluissa on aiheuttanut oppimisvaikeuksia myös kantasuomalaisille oppilaille. Kielitaito, kulttuuri ja uskonnollinen vakaumus ovat tuoneet lisää haasteita opettajille. Opettajien huomio ja työresurssit menevät yhä enemmän maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tukemiseen ja opastamiseen. Suomalaiset oppilaat turhautuvat tunneilla, koska opetustasoa on jouduttu laskemaan, jotta kaikki pysyisivät mukana. Myös Suomalaisten PISA-tuloksien lasku on juuri seurausta tästä.

Oman haasteensa tuo mm. muslimimaista tulleet oppilaat, joilla on selvästi enemmän oppimisvaikeuksia ja keskittymisvaikeuksia kuin muilla maahanmuuttajaryhmillä. Haasteen tuo uskonto ja erilainen kulttuuri, joka ei kannusta integroitumaan länsimaiseen yhteiskuntaan. Erityisesti naisopettajilla on vaikeuksia määrätä muslimipoikia suorittamaan pakollisia koulutehtäviä, koska naisen asema on muslimimaissa erilainen. Myös virheistä huomauttaminen on muslimioppilaille vaikea hyväksyä.

Monet koulut ovat joutuneet muuttamaan opetustapojaan ja perinteitään maahanmuuttajien vuoksi. Näin ei asia saisi olla! Meidän ei tarvitse integroitua maahanmuuttajien kulttuuriin vaan maahanmuuttajat sopeutuvat suomalaiseen kulttuuriin, tämä pitäisi olla itsestään selvää. Emme voi olla niin suvaitsevaisia, että vieraat tulevat ennen omaa kansaa.

Myös Mustasaaressa kuntamme enemmistöpuolue RKP seuraa tarkasti ”ruotsin mallia” ja imevät suvaitsevaiset toimintatavat sieltä. Mielestäni Ruotsi on ennemminkin varoittava esimerkki siitä, ettemme tekisi samoja virheitä maahanmuuton kanssa. Seuraavaksi kerron hyvän kouluesimerkin ylisuvaitsevaisuudesta Ruotsin Göteborgista. Siellä saattaa koulussa olla 300 oppilasta joista vain 4 kantaruotsalaista. Siellä on oppimisvaikeuksiin kehitetty ihan omat pedagogiset menetelmät. (Asiasta kertoi Göteborgs Posten)

Göteborgilainen koulu lopetti korjaamasta oppilaiden laskuvirheitä – ”ei olla “ilonpilaajia”

Opettajat Ruotsissa ovat jo jonkin aikaa kritisoineet koulujen arvosanajärjestelmää, joka asettaa oppilaat eriarvoiseen asemaan kykyjensä mukaan. Tästä on tullut joillekin opettajille kompastuskivi. Nyt Ruotsin Göteborgissa oleva koulu on ottanut ”rohkean” askeleen ja lopettanut opiskelijoiden virheiden korjaamisen kokeissa ja päivittäisessä koulutyössä. Rehtori ja opettajat puolustavat aloitetta sanomalla, etteivät he halua pilata lasten iloa kertomalla heille, että he ovat tehneet jotain väärin.

Päätös antaa opiskelijoiden kirjoittaa ja laskea virheellisesti ilman korjaamista on tehty kaikessa hiljaisuudessa. Asia tuli ilmi, kun erään oppilaan äiti havaitsi tyttärensä matikankirjassa paljon virheellisiä tai keskeneräisiä laskutehtäviä, joihin opettaja oli kirjoittanut vain kommentin ”Hyvä!”. Kun äiti kyseenalaisti tämän, opettaja vastasi, että kaikki opettajat toimivat nyt näin tässä koulussa. Sen sanottiin olevan pedagogiikkaa, johon rehtori oli opettajia ohjeistanut ja pakottanut.

Äiti otti yhteyttä rehtoriin, joka vahvisti sähköpostiviestissä opettajan toimintatavat oikeiksi. Opiskelijoiden tekemiä virheitä ei pitäisi korjata, koska ne voivat pilata opetuksesta ilon. Rehtori sanoi myös, että monissa aineopetuksissa ei ole oikeaa tai väärää, mutta mainitsi, että se ei koskisi kuitenkaan matematiikkaa. Kuitenkaan matematiikassa tehtyjä virheitä ei silti pitäisi korjata, koska opiskelijat ”menettävät opiskeluhalunsa”. Sen sijaan äidin oli korjattava kaikki tyttären tekemät laskuvirheet ja näytettävä hänelle, kuinka laskutehtävät suoritetaan oikein.

Noin 95 prosenttia kirjan laskutehtävistä oli väärin. Vain viisi prosenttia oli oikein, ja nekin sellaisia, jotka tytär oli aiemmin laskenut kotona vanhempien kanssa. Periaatteessa kaikki, mitkä oli tehty luokassa, oli joko laskettu väärin tai ei tehty lainkaan.

Kun Göteborgs Posten otti yhteyttä rehtoriin, hän myönsi, että tämä on koulun uusi pedagoginen linja ja puolusti sitä. Samalla hän selvensi, että koulu pitää edelleen arvosanakirjaa oppilaiden osaamistasosta, mutta ei täsmentänyt, miten se oikein tapahtuu käytännössä. Mahdollisesti koulu voi hukkua vanhempien ”palautevyöryyn”.

Toivottavasti emme koskaan kokeile tätä mallia Suomessa!

Lähde: Expressen

Vastaa