Asiat tärkeysjärjestykseen!

Sakerna måste sättas i viktighetsordning!

Kaksikielinen kuntapoliitikko!

Olen 43-vuotias perheenisä Tuovilasta.
Olen yrittäjänä ravintola- ja cateringalan yrityksessä. Toimin aktiivisesti mukana monessa kunnallisessa luottamustehtävässä.

Teen myös ahkerasti töitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin hyväksi, työllisyyden parantamiseksi ja haitallisen maahanmuuton vähentämiseksi.

Tvåspråkig kommunfullmäktige!

Jag är en 43-årig familjefar från Toby. Jag är företagare inom restaurang- och cateringbranschen. Jag fungerar aktivt i många kommunala förtroendeuppdrag.
Jag arbetar också aktivt för barnens och ungdomarnas välmående, förbättrande av sysselsättningen och för minskande av skadlig invandring.

MUSTASAARI - turvallinen kunta asua ja yrittää!

KORSHOLM - en tygg och företagarvänlig kommun att bo och leva i.

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja turvallisuus

Yrittäjäystävällinen kunta

Vanhusten hoivapalvelut

 • Mustasaaren saariston imagoa on syytä korostaa. Tarvitsemme matkailua ja turismia.
 • Haluan olla mukana kehittämässä kuntaamme entistä enemmän Suomen yrittäjäystävällisemmäksi kunnaksi.
 • Mustasaaren maaseutu on osa huoltovarmuuttamme. Tuetaan paikallista tuottajaa ja viljelijää.
 • Lasten ja nuorten hyvinvointi on lähellä sydäntäni. Turvallinen ja terveellinen kouluympäristö on kaikkien etuoikeus, jota ei saa häiritä ideologialla eikä politiikalla.
 • Koulukiusaamiseen on puututtava päättäväisesti ja kiusaamiseen pidettävä nollatoleranssi.
 • Kuntamme on pidettävä huolta vanhuksistamme. Heillä on oikeus saada ikääntyä rauhassa omassa kodissa ja saada kotihoitoa tai tarvittaessa
  kodinomaista palveluasumista. Osoitetaan kunniaa niille, jotka tämän maan ja hyvinvoinnin meille rakensivat!

Barnens och ungdomarnas välmående och trygghet

Företagarvänlig kommun

Omvårdnadstjänster för åldringarna

 • Det är skäl att framhäva Korsholms skärgårds imago. Vi behöver resande och turism.
 • Jag vill vara med och utveckla vår kommun mera än tidigare till Finlands företagarvänligaste kommun.
 • Korsholms landsbygd är en del av vår försörjningsberedskap. Vi bör stöda lokala producenter och odlare.
 • Barnens och ungdomarnas välmående är nära mitt hjärta. En trygg och hälsosam skolomgivning är allas privilegium, som inte får störas av ideologi eller politik.
 • Man måste ingripa bestämt vid skolmobbning och hålla nolltolerans gällande mobbning.
 • Vår kommun skall ta hand om våra åldringar. De har rätt att få åldras i sitt eget hem i lugn och ro och få hemvård eller vid behov hemtrevligt serviceboende. Vi bör visa respekt för dem som byggt upp vårt land och välmående åt oss!
pslogo

Mustasaaren Perussuomalaiset - Korsholms Sannfinländare

Lehtijuttuja:

 • tulossa….